Yleistä

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran johtokunta ja toimihenkilöt
1.2 Jäsenistö

2. TOIMINTA

2.1 Esinemuseo ja Ruokolahti-talo
2.2 Ruokolahti-markkinat
2.3 Tutkimustoiminta
2.4 Julkaisutoiminta
2.5 Saadut avustukset
2.6 Saadut esinelahjoitukset
2.7 Muuta toimintaa

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran johtokunta 2017 ja toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Airi Ruokonen
Varapuheenjohtaja Leila Tammisto-Tahkokallio
Sihteeri Jouko Siitonen
Rahastonhoitaja Tuula Eskelinen
Jäsenet: Aimo Halonen, Päivi Hienonen, Erkki Huhtanen, Arja Juuti, Juhani Liimatta
Emäntätoimikunta: Anni Hupli, Maili Harakka, Arja Jurva, Taina Rajala, Arja Juuti, Raija Nieminen ja Hilkka Suikkanen.
Markkinatyöryhmä: Airi Ruokonen, Leila Tammisto-Tahkokallio , Jouko Siitonen, Päivi Hienonen, Anni Hupli ja Seija Lifländer.
Esinemuseotyöryhmä: Erkki Huhtanen, Päivi Hienonen, Jouko Siitonen, Timo Mihl.
Ulkomuseoalueen hanketyöryhmä:  Airi Ruokonen, Aimo Halonen, Jouko Siitonen, Jari Niiranen.
Kirkonseudun historia- ja kirjatyöryhmä: Airi Ruokonen, Aimo Halonen, Jouko Siitonen ja Jonna Frosti.

1.2 Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 374. Ruokolahti-Seuran ainaisjäsenmaksu on 20 euroa. Ruokolahti-Seura on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa ja kannattavana jäsenenä Suomen Museoliitossa.

2. TOIMINTA

2.1 Esinemuseo ja Ruokolahti-talo
Esinemuseo on avoinna kesä-elokuussa ti – la klo 12-17, su klo 11 -17. Maanantaisin museo on suljettu. Varsinaisen aukiolokauden ulkopuolella museoon pääsee varaamalla ajan. Ryhmille aukipidon voi varata varsinaisten aukipitoaikojen ulkopuolella Erkki Huhtaselta , puhelin 0400 151 485.
Ruokolahti-taloa pidetään  auki yhteistyössä Kulttuuripalvelu Kaikun kanssa. Varaukset ja tarkemmat tiedot: Kulttuuripalvelu Kaiku, 050 590 1583 (Virve Niiranen) tai 050 590 1584 (Jari Niiranen).

2.2 Ruokolahti-markkinat
Ruokolahti-markkinoita vietetään syksyllä. Markkinat on järjestetty vuosittain aina vuodesta 1973 lähtien. Tapahtuman tavaramerkki on riihitetty ruis, riihitettyjä jauhoja ja puuroa onkin ollut seuran toimesta markkinoilla joka vuosi.

2.3 Tutkimustoiminta
Jääsken alueen miehen kansallispuku-projekti on ollut viime vuosien suurin hanke. Seura on osallistunut arkeologiseen tutkimustoimintaan ja maaseudun kulttuuriperinteen tutkimiseen ja tallentamiseen mm. pajaperinteen osalta.

2.4 Julkaisutoiminta
Vuodesta 1980 on seurassa harjoitettu julkaisutoimintaa. Joulukuussa 1997 ilmestyi Kotiseutulukemiston VI osa Sulo Siitosen toimittamana. Kirjasta otettiin 800 kappaleen painos. Toukokuussa 2009 julkaistiin 250 sivuinen Ruokolahden kyliä ja koulupiirejä esittelevä kirja ”Lainajyvästöstä Euroaikaan”. Kirjasta otetettiin 550 kappaleen ensipainos. Kirja on loppuunmyyty.

Elokuussa 2017 Ruokolahti-Seura julkaisi Rautialan ja Rasilan alueesta kertovan kirjan TORPPAREISTA DIGIAIKAAN – Muutoksia Rasila-Rautialan alueella. Kirjasta, jossa on 244 sivua,  otettiin 500 kappaleen painos. Kirjan myyntihinta on 50 euroa ja sitä on myynnissä Eukon Puodissa. Kirjaa voi tiedustella myös seuran johtokunnan jäseniltä.

2.5 Saadut avustukset
Ruokolahti-Seura saa toimintaansa kunnan sivistyslautakunnan avustusta. Myös museoviraston harkinnanvaraisia avustuksia on saatu viimeksi vuonna 2016 museoesineiden luettelointiin.

2.6 Saadut esinelahjoitukset
Esinemuseoon saadaan vuosittain useita esineitä lahjoituksina.

2.7 Muuta toimintaa
Seura on aktiivisesti mukana maakunnallisessa kotiseutu-, museo-, ja kultuuritoiminnassa. Kunnan kulttuuritoimen ja eri yhdistysten kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä.

Vuonna 2017 valittiin  uudeksi Ruokolahden Eukoksi Sirpa Monto Äitsaarelta. Sirpa Monto on järjestyksessä 23. Ruokolahden Eukko. Eukkotoimikunnan koollekutsuminen on siirtynyt Ruokolahti-Seuralle Ruokolahden Marttojen paikallisliiton lopetettua toimintansa. Ruokolahti-Seuran puheenjohtaja kutsui koolle Eukkotoimikunnan, joka valitsi seuraaja Raija Salakalle.