Ruokolahti-Seura

Soidin-muistomerkki on pystytetty museon viereen.

Ruokolahti-Seura ry syyskokous 2018

Ruokolahti-Seuran jäsenet kokoontuivat toisena adventtina syyskokoukseen, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi tehtiin päätös maa-alueen ostamisesta Ruokolahden seurakunnalta. Yleinen kokous hyväksyi johtokunnan vireille laittaman kaupan, jossa kotiseutuyhdistys ostaa noin 1,1 hehtaarin maa-alueen edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan. Tämän lisäksi kiinteistökauppa menee vielä tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen käsittelyyn. Kyseessä on alue, jolla sijaitsevat Ruokolahti-Seuran omistamat perinnetalo, aitat, riihi, paja ja sauna.

Kokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman, jonka keskeisimmät toiminnot ovat kotiseutumuseon ylläpitäminen, Ruokolahti-markkinat ja kotiseutujuhla lokakuun toisena viikonloppuna sekä kesäretki. Retken kohteena ovat Rautjärvi ja sen seurakunnalliset kohteet ja mahdollisesti Parikkalan patsaspuisto. Kesänäyttelyksi museoon on tarkoitus pystyttää käsityöaiheinen näyttely. Seura järjestää kesän aikana suositut Tiistai-tarinat. Ruokolahti-talon tapahtumista ja toiminnasta vastaa edelleen Kulttuuripalvelu Kaiku.

Seuran johtokunnassa jatkavat erovuorossa olleet Juhani Liimatta, Arja Juuti, Leena Vohlonen ja Päivi Hienonen. Johtokuntaan kuuluvat ensi vuonna myös Leila Tammisto-Tahkokallio, Aimo Halonen ja Erkki Huhtanen, jotka eivät olleet erovuorossa. Uutena johtokunnan jäsenenä aloittaa Miikka Vento. Jouko Siitonen jatkaa sihteerin tehtävässä ja puheenjohtajaksi valittiin Airi Ruokonen. AR

Kalliomaalaukset Äitsaarella.

Ruokolahti-Seuran syyskokous 2017

Ruokolahti-Seuran jäsenet oli kutsuttu toisena adventtina syyskokoukseen Ruokolahti-talolle. Joulupuuron ja torttukahvien jälkeen puheenjohtaja kiitteli seuran toimijoita vilkkaasta vuodesta, joka on ollut seuran juhlavuosi. Vuonna 1947 perustettu kotiseutuyhdistys on jatkanut sääntöjen mukaista toimintaansa. Tänä vuonna seura julkaisi Rasila-Rautialan alueesta kertovan kirjan Torppareista digiaikaan. Ruokolahti-markkinat järjestettiin syyskuussa ulkoilmatapahtumana, kotiseutujuhla, joka oli seuran 70-vuotisjuhla, pidettiin Ruokolahden kirkossa.

Tasavallan presidentti on myöntänyt pitkäaikaiselle Ruokolahti-Seuran puheenjohtajalle, sihteerille ja aktiiviselle toimijalle Jouko Siitoselle kotiseutuneuvoksen arvonimen. Arvonimen hakemiseen ovat olleet myötävaikuttamassa Ruokolahden kunta, Ruokolahden seurakunta, Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, pitäjälehti Ruokolahtelainen sekä Keskustan Ruokolahden kunnallisjärjestö.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Kotiseutumuseo pidetään avoinna kesän ajan, esille laitetaan seuran historiasta kertova näyttely. Avointen ovien päivää pidetään 18.5. ja eMuseo-palvelua täydennetään. Ruokolahti-talon toiminta jatkuu yhteistyössä Kulttuuripalvelu Kaikun kanssa. Talon pihapiirin kärrikuuri avataan yleisölle. Ruokolahti-markkinat pidetään mahdollisuuksien mukaan uudessa koulukeskuksessa tai torialueella. Rukiinleikkuutalkoot pidetään, jos saadaan seuran käyttöön leikattavaa ruista. Tulevana vuonna järjestetään kotiseuturetki Luumäelle Kotkanniemeen.

Seuran johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Leena Vohlonen. Erovuorossa olleet Aimo Halonen, Päivi   Hienonen, Leila Tammisto-Tahkokallio ja Jouko Siitonen jatkavat edelleen. Samoin jatkavat Juhani Liimatta, Erkki Huhtanen ja Arja Juuti, jotka eivät olleet erovuorossa. Johtokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Airi Ruokonen.